Tir Gwenith

tir-gwenith

Yn 19eg ganrif roedd pobl a masnach Llŷn yn dibynnu ar goets a cheffyl i’w cario o Bwllheli. Coets Tirgwenith a’r bws yn ddiweddarach a ddeuai i Langwnnadl drwy Nefyn ac Edern ac mae llorp y goets i‘w gweld ym Mhen y graig heddiw.